English | Contact us | NanjingTech
HSK考试    

当前位置: HSK考试
  2017年12月南京工业大学考点HSK报名通知 2017-10-31
  关于HSK考试地点更改的通知 2017-6-9
  2017年6月南京工业大学考点HSK报名通知 2017-5-4
  HSK考试 2015-12-28
共4条记录 1

Copyright © 2015-2017 南京工业大学海外教育学院 All rights reserved.   [旧版回顾]
地址:No. 30 Puzhu South Road 8020#--85 Nanjing China 211816 电话: 025-58139312 邮件:南京市浦口区浦珠南路30号